Preventie Consultancy

Met ingang van 1 januari 2006 gaan Duurzaam Ondernemen en de nieuwe WIA hand in hand.

Binnen het Duurzaam Ondernemen wordt in toenemende mate rekening gehouden met de gezondheid van werknemers. Als gevolg van de WIA is de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de gezondheid van zijn werknemers toegenomen. Deze twee aspecten leiden ertoe, dat de nadruk komt te liggen op verzuimpreventie. En daarmee komt de Preventie Consulent om de hoek.

Het werk van een Preventie Consulent is divers. Het strekt zich uit van signalering tot bewustwording en speelt zich af op zowel mentaal als fysiek vlak. Dit betekent dat een medewerker vroegtijdig bij mij als Preventie Consulent kan aankloppen met een breed scala aan vragen betreffende zijn of haar functioneren. Het voordeel hiervan is, dat op een laagdrempelige manier aandacht kan worden gegeven aan iemand, voordat hij of zij in de problemen komt. Die aandacht kan op verschillende manieren worden ingevuld. Mijn wijze van werken wijst terug op ervaring met Haptotherapie, Kinesiologie en Ethologie.

Kortom, op deze manier kan een werknemer op allerlei wijzen worden bijgestaan en eventueel vroegtijdig gericht hulp inroepen bij andere disciplines, zodat U als werkgever minder of minder langdurig met uitval te maken krijgt.