Ethologica

Ethologica richt zich op kinderen die moeilijkheden hebben met leren, concentratie of toetsen maken. Ook pesten, onzekerheid of faalangst zijn dingen waarmee een kind op school plotseling geconfronteerd kan worden en dan is het zaak om naar gerichte oplossingen te zoeken.

De methode

Ethologica heeft een methode ontwikkeld waarmee vastgelopen kinderen tijdens een programma van 8 weken leren om beide hersenhelften beter te laten samenwerken door onder andere gebruik te maken van muziek, ritme en fysieke oefeningen. Ethologica streeft er naar om voor elk kind een pakket op maat te maken waarbij de behoefte en interesses van het kind centraal staan.

Waarom

Aan je kind kan je zien of het goed gaat op school. In de meeste gevallen is dat gelukkig zo, maar er zijn ook situaties waarin het kind niet goed in zijn of haar vel zit, niet blij is of de aansluiting bij de groep mist. In dat geval kan het zaak zijn gespecialiseerde begeleiding te zoeken. Via onze methode wordt aandacht besteed aan problemen zoals faalangst en onderpresteren. Hiervoor worden oefeningen aangeboden die binnen de behoefte en het interesse gebied van het kind vallen.

Voor ouders

Voor ouders, die er de voorkeur aan geven eerst zelf thuis aan de slag te gaan, hebben wij online Do-it-Yourself pakketten samengesteld. De online pakketten kunnen nooit de op-maat-begeleiding van Ethologica vervangen.

Interesse?

Click dan nu op Webwinkel en kies een starter-pakket.
Of click op Contact.