Over Carla WesterbeekCarla is als haar website: als er maar een begin is dan kun je veranderen en uitbreiden. Het moeilijkste is altijd het begin; en van het begin de eerste zin.
Ik wist al op de lagere school, dat ik geneeskunde wilde gaan studeren. Tijdens mijn middelbare schoolperiode veranderde daar niets aan. Voor de medische faculteiten gold een numerus clausus. Ik werd uitgeloot en de daarop volgende vier jaren opnieuw. Aan de Universiteit van Amsterdam heb ik algemene Biologie gestudeerd met de bijvakken: scheikunde, wiskunde en geologie. Voor mijn doctoraal heb ik het hoofdvak Ethologie en de bijvakken Bijzondere Dierkunde en Palynologie gekozen. Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Na mijn huwelijk, een verhuizing en de geboorte van mijn zoons ben ik doorgeschoold tot Haptotherapeut aan het ITH in Berg en Dal. Vanaf dat moment heb ik praktijk aan huis uitgeoefend.

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de wereld om mij heen. Het samenspel van levende en niet levende natuur: stenen, planten, dieren en hoe mensen daarin passen. Als ik dan geen geneeskunde kon gaan studeren, dan Biologie. Daar werd ik wel ingeloot. Na mijn afstuderen heb ik gedurende een jaar het introductie-onderzoek van de Heckrunderen in de Oostvaardersplassen gedaan en studenten van de RUU in het veld begeleid. Daarna heb ik voor de klas gestaan. In de loop der jaren heb ik mensen begeleid met onder andere burnt-out problematiek, pestervaringen, kinderen met hoogbegaafdheidsproblemen.
Als Ethloog ging ik ervan uit:

geef mij gedrag en ik beschrijf het.

Als Haptotherapeut is mijn uitgangspunt:

het gaat er niet om wat je hebt, het gaat erom wie je bent.