Rust-pakket

Starter-pakket

Inleiding

Dit pakket is samengesteld aan de hand van een beperkt aantal duidelijk beschreven oefeningen uit het programma "Alles is Ritme".
"Alles is Ritme" is een onderdeel van Ethotherapie, is een mengvorm van Ethologie, Haptonomie, Kinesiologie, Sociale Pedagogie, Muziektherapie en veel ervaring en denkwerk.

Een online-pakket kan nooit een op-maat-begeleiding van Ethologica vervangen.

Dit online-pakket is met erg veel plezier samengesteld.
Tijdens het schrijven waren wij zelf onze doelgroep. We hebben dan ook heel wat afgeDrakendanst, geBerenwast, geHappopopied. Wel hadden wij het voordeel de oefeningen te kunnen doen op het Ethologica-lied.
Om het hele pakket aan oefeningen te doen kostte ons een kwartier.

Wat Ethologica betreft:
Elk pakket heeft als basis de Drakendans, het Berenwasje en de Happopopie gevolgd door de specifieke oefeningen van het betreffende pakket.
Kies, behalve de eerste drie, die oefening of oefeningen, die je het leukst vind. Leuk werkt het beste.

De essentie van het pakket vormen de eerste drie oefeningen, de overige vijf zijn aanvullend.
De oefeningen binnen de pakketten hebben nogal wat overlap. Mocht je na het eerste pakket kiezen voor een vervolg, dan zijn de oefeningen ook los te bestellen.

Wat zit er in het pakket?

- De Drakendans is een kruisbeweging, zoals kruipen bij baby's. In deze fase van ons leven begint ons beeld van de wereld te veranderen. Om de wereld om je heen te kunnen begrijpen, moet je in 3D kunnen zien. In je hersenen moet iets belangrijks gebeuren. Je hersenhelften, links en rechts, moeten gaan samenwerken. En daarvoor is bewegen belangrijk.

Bewegen op de Drakendans gaat verder dan alleen bewegen. Vanwege de doorlopende tik, van de metronoom, worden andere omgevingsfactoren minder opgepikt. Kinderen die moeite hebben zich te concentreren, kunnen dat beter op de Drakendans. De voortdurende tik houdt hun aandacht bij de opdracht.

- Het Berenwasje bestaat uit 11 punten, die je zelf gemakkelijk kunt bereiken en aanraken. Alle elf zijn ze bekend als universele gebaren bij schrik, onmacht, verwarring en vermoeidheid. In meerdere therapieën worden deze oefeningen toegepast, alleen bij Ethologica ook nog op ritme.

- Happopopie is een ademhalingsoefening. Door rustig ademhalen gaat de hartslag omlaag en kom je vanzelf tot rust.

- De Pierenarie: helpt je bij luisteren en opletten wat er gezegd wordt.
Om je heen gebeuren allemaal dingen, die je aandacht ook opeisen. Toch moet je geconcentreerd blijven.

- De Hoofdpijnpomp: Je bent ingespannen aan het werk en wilt een opdracht afhebben.
Het werk vordert steeds trager en je krijgt last van je schouders, je nek en er komt langzaam maar heel geniepig een vage hoofdpijn opzetten.

- Hoofdslingeren: Helpt als je lang stil en ingespannen hebt moeten zitten werken.
Je krijgt last van je schouders en je nek. Je vingers kunnen zelfs gaan tintelen en het doet zeer om je hoofd te draaien en opzij te kijken.

- De Gaper: Helpt als je aan het eind van een inspannende opdracht moet geeuwen.
De functie van geeuwen is je aangezichtsspieren te rekken en te strekken.
Sprekers, acteurs, zangers: ze doen het allemaal als oefening voor hun optreden.

- De vlindertong: Voor wie niet meer stil kan zitten. De "stoel zit niet goed".

Interesse?

Bestel dan nu het Rust-pakket voor € 112,- en ervaar wat het met je kan doen.


De oefeningen zullen verzonden

worden in bovenstaande volgorde.